© Madeleine Lenz/Demotix/Corbis
มองระบบฟุตบอลในเยอรมนี

เมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะไปฟุตบอลโลก? เป็นคำถามที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนอยากรู้ แต่คำถามนี้ก็ยากที่จะหาคำตอบเพราะมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องหลายอย่าง และเนื่องจากผมมีโอกาสได้เล่นลีกสมัครเล่นในกรุงเบอร์ลิน เลยอยากเขียนบทความนี้เพื่อเล่ารายละเอียดโครงสร้างต่าง ๆ ของระบบฟุตบอลในเยอรมนี

ไปไหนดีเยอรมนี: Weimar ….a place where my heart belongs

อาจจะฟังแล้วดูตลก แต่ทุกๆครั้งที่มีคนถามว่า “เรียนที่เมืองไหนในเยอรมนีหรอ” แล้วตอบไปว่า “ไวมาร์ค่ะ” จะต้องได้รับการตอบสนองเดิม ๆ

1 2 3 7