การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทุกคนก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2566 นี้ได้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. นี้ ถึงใครเคยลงทะเบียนไว้แล้วในครั้งก่อนในปี 62 ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันค่ะ

คนไทยอยู่ที่ไหนก็ได้โหวต!

เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีได้เสนอ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …” เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยเนื้อหาของร่างดังกล่าวนำมาซึ่งความกังวลอย่างมากของพวกเรา เนื่องจากได้มีการตัดข้อความในส่วนที่รับรองการลงประชามตินอกราชอาณาจักรออกไป ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิในการร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศกว่าล้านคน

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางกับ Qatar Airways

ส.น.ท.ย.มีข่าวดีสำหรับสมาชิกและนักเรียนทุกคนมาแจ้งให้ทราบกัน!

โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมีโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาอายุ 18-30 ปี นักศึกษาที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อเดินทางกับสายการบินต่างๆมากมาย ให้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้ประหยัดกว่าและพิเศษกว่า

ทำไม #คนไทยอยู่ที่ไหนต้องได้โหวต ?

ทราบกันหรือไม่ ว่าร่างพรบ.ประชามติฉบับใหม่อาจกำลังจะทำให้คนไทยในต่างประเทศเสียสิทธิในการออกเสียงประชามติ!

โครงการรวบรวมเอกสารและจัดตั้งหอจดหมายเหตุนักเรียนไทยในเยอรมนี

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมป์ (ชื่อเดิม สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมป์) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2500 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทย รวมทั้งชาวไทยและผู้คนหลากหลายชนชาติในประเทศเยอรมนี 

GTCC YP Network Evening x GRAB

กิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์จากหอการค้าเยอรมันไทย ถ้าชาวไทยหรือชาวเยอรมันท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ