ทำไม #คนไทยอยู่ที่ไหนต้องได้โหวต ?

ทราบกันหรือไม่ ว่าร่างพรบ.ประชามติฉบับใหม่อาจกำลังจะทำให้คนไทยในต่างประเทศเสียสิทธิในการออกเสียงประชามติ!

Tear down the wall! แนวคิดและบทบาทของสิทธิเสรีภาพในสังคมยุคใหม่

TSVD Colloquium ส.น.ท.ย. เสวนา เป็นกิจกรรมใหม่ที่มาพร้อมสาระและวิชาการ โดยสำหรับหัวข้อแรกของปีนี้ก็คือ “Tear Down The Wall! ว่าด้วยแนวคิดและบทบาทของสิทธิเสรีภาพในสังคมยุคใหม่”

โครงการรวบรวมเอกสารและจัดตั้งหอจดหมายเหตุนักเรียนไทยในเยอรมนี

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมป์ (ชื่อเดิม สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมป์) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2500 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทย รวมทั้งชาวไทยและผู้คนหลากหลายชนชาติในประเทศเยอรมนี 

ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว เอกสารหลักฐานชิ้นต่างๆ ที่ได้ถูกผลิตขึ้นมา เช่นจุลสารเพื่อนไทยที่เคยออกโดย ส.น.ท.ย. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ล้วนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ที่สามารถใช้อ้างอิงถึงกิจการของกลุ่มนักศึกษาไทยในเยอรมนีและทวีปยุโรป ตลอดจนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดความคิดและความสนใจของสมาชิกสมาคมฯ ในแต่ละยุคสมัย หลักฐานเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในตนเองให้กับนักเรียนไทยในเยอรมนียุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นตลอดประวัติศาสตร์กว่า 60 ปี ส.น.ท.ย. ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของประเทศไทย เช่น ศ.ดร. ปรีดี พนมยงค์, อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ ทั้งในทวีปยุโรปและในประเทศไทย อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มนักเรียนไทยในยุโรป การเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น จึงอาจพูดได้ว่าเรื่องราวของสมาคมในแต่ละยุคสมัย ก็คือภาพสะท้อนอันทรงคุณค่าถึงความเป็นไปของประเทศไทยและโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรของสมาคมฯ มิให้ขาดช่วง คณะผู้ดำเนินงานจึงต้องการรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิ จุลสาร ภาพถ่ายเก่า รวมถึงเอกสารอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เคยมีการรวบรวมมาก่อน เพื่อเรียบเรียง จัดระบบเป็นหอจดหมายเหตุและคลังบทความ ของ ส.น.ท.ย. เพื่อให้นักเรียนไทยในเยอรมนีรุ่นหลัง รวมทั้งผู้สนใจภายนอก สามารถเข้าสืบค้นเพื่อทำวิจัยหรือเพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นมาในอดีตได้อยากสะดวกครบครันต่อไป

วิธีการดำเนินงาน

  1. จัดทำทำเนียบนายกสมาคมฯ ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์สมาคม โดยเปิดช่องทางให้ผู้มีข้อมูลสามารถติดต่อขอเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลได้
  2. เปิดรับเอกสาร วารสาร ภาพถ่ายเก่า และบทความที่เกี่ยวข้องจากนร.เก่า ทั้งโดยการประกาศเปิดรับทางสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ และการติดต่อโดยตรงไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  3. สืบค้นข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่นอินเตอร์เน็ต หรือหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ
  4. จัดระบบข้อมูลที่ได้รับ เพื่อจัดทำเป็นหอจดหมายเหตุออนไลน์ ให้ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นได้โดยง่าย
  5. จัดทำประวัติสมาคมฉบับทางการ เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ “รู้จักสมาคม”
  6. เรียบเรียง/สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารที่ได้ เป็นบทความเกี่ยวกับสมาคมในอดีตเป็นหมวดหมู่ตามความเหมาะสม

ทางคณะผู้ดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์เอกสาร วารสาร ภาพถ่ายเก่า คำบอกเล่า หรือหลักฐานอื่นใด ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อการเติมเต็มความทรงจำเกี่ยวกับสมาคมฯ และชุมชนนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี โดยสามารถกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือติดต่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันของสมาคมได้ที่อีเมล info@tsvd.org

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

แถลงการณ์ร่วม เรื่องจุดยืนต่อเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย

TSVD Outing: Into the woods

กิจกรรมที่เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ, ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก ตลอดจนฟื้นฟูจิตใจจากความเครียดของการเรียนและจากการใช้ชีวิตในเมืองโดยการเข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยตีมของกิจกรรมนี้คือ ค่ายลูกเสือ ก่อกองไฟ ทำกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติ!!! ในวันที่ 18-20 กันยายน 2020

Attachments

เปิดรับสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกเก่า 2563-2564

สวัสดีครับเพื่อนๆ กลับมาอีกครั้งสำหรับฤดูกาลต่ออายุสมาชิกเก่า และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของ ส.น.ท.ย. โดยในปีนี้คณะกรรมการยังคงงดเก็บค่าสมาชิกสมาคมเช่นเคย สำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในปีนี้นั้นมีมากมาย สามารถอ่านได้ ที่นี่

TSVD เสาร์นี้มีไรคุย

Der Sommer ist vorbei. Jetzt können wir wieder fett werden.

TSVD เสาร์นี้มีไรคุย ep.3 กลับมาแล้วหลังจากห่างหายกันไปนาน กับหัวข้อที่ชื่อว่า “กักตัว is fun, they said.”

TSVD Game Night คืนวันเสาร์ จะเหงาได้ไง

เสาร์เย็นนี้ มีนัดที่ไหนกันหรือป่าวคะ?…

สำหรับใครที่ยังไม่มีแพลน แล้วไม่รู้จะทำอะไรดี ส.น.ท.ย. ขอเชิญทุกคนมาคลายเครียดคลายเหงาที่มาพร้อมกับความสนุก ที่อาจจะทำให้คุณหัวร้อนกันได้ง่ายๆ พร้อมกับทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆต่างเมืองโดยที่ไม่ต้องออกบ้านกัน

1 2 3 7