การสมัครเรียนมหาลัย

สำหรับบทนี้ผมจะสรุปคร่าว ๆ เรื่องการรับสมัครนักเรียนต่างชาติเข้าป. ตรีของมหาลัยในเยอรมนีให้ฟังนะครับ

1 3 4 5 6 7