กิจกรรมรับน้องในเยอรมนี

สวัสดีครับผู้อ่านชาว ส.น.ท.ย. นับจากวันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยวันแรกที่เยอรมนีมาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆ แล้วนะครับ

1 2 3 4 5 7