รู้จัก ส.น.ท.ย.

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ส.น.ท.ย. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนชาติต่างๆ โดยได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งวิชาการ กีฬา และกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทยในเยอรมนี และผู้ที่ประสงค์จะมาศึกษาต่อในเยอรมนี ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพจเฟสบุ๊ค และ กลุ่มเฟสบุ๊ค

เรียนภาษา เรียนต่อปริญญา ใช้ชีวิตที่เยอรมนี เริ่มเตรียมตัวอย่างไร ตรงไหนก่อนดี ?
Bachelor Degree
เรียนต่อปริญญาตรี
Master Degree
เรียนต่อปริญญาโท
Doktorand
เรียนต่อปริญญาเอก
Preparation
การเตรียมตัว
Life in Germany
การใช้ชีวิตในเยอรมนี
Slider

บล็อก

รวมสารพันเรื่องเล่าสัพเพเหระ จากปลายปากกานักเรียนไทยในเมืองเบียร์ ที่อาจเปิดมุมมองใหม่ที่ผู้อ่านมีต่อดินแดนนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

กิจกรรมออนไลน์

previous arrow
next arrow
Slider

แบบประเมินความพึงพอใจในการทำงานของ ส.น.ท.ย. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ รุ่นปัจจุบัน จะหมดวาระลงในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน จึงอยากทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นในช่วงก่อนเปลี่ยนวาระ

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ข่าวสาร

ประกาศ

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง