รู้จัก ส.น.ท.ย.

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ส.น.ท.ย. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนชาติต่างๆ โดยได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งวิชาการ กีฬา และกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทยในเยอรมนี และผู้ที่ประสงค์จะมาศึกษาต่อในเยอรมนี ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพจเฟสบุ๊ค และ กลุ่มเฟสบุ๊ค

Block
เรียนภาษา เรียนต่อปริญญา ใช้ชีวิตที่เยอรมนี เริ่มเตรียมตัวอย่างไร ตรงไหนก่อนดี ?
Bachelor Degree
เรียนต่อปริญญาตรี
Master Degree
เรียนต่อปริญญาโท
Doktorand
เรียนต่อปริญญาเอก
Preparation
การเตรียมตัว
Life in Germany
การใช้ชีวิตในเยอรมนี

บล็อก

รวมสารพันเรื่องเล่าสัพเพเหระ จากปลายปากกานักเรียนไทยในเมืองเบียร์ ที่อาจเปิดมุมมองใหม่ที่ผู้อ่านมีต่อดินแดนนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

กิจกรรมล่าสุด

S__46923779
S__46522379
Screenshot 2023-11-10 174235
careerbannerZeichenfläche 1
361861659_10167616252385580_7089801258857620829_n
S__28303402
S__119496711
S__28213262
First-meet banner
His Banner_Zeichenfläche 1
previous arrow
next arrow

ข่าวสาร

ประกาศ

ข่าวอื่นๆ

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง