นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะอธิบายว่าพวกเรา สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.) จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่เราเก็บขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ https://tsvd.org ของเราอย่างไร

การเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูล และสิทธิในการปกป้องข้อมูลของคุณ

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

เราเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตน (เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่อีเมล เป็นต้น)
 • ข้อมูลการศึกษา (เช่น ระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขาที่เรียน เป็นต้น)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณสมัครใจมอบให้เรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากไหน?

คุณให้ข้อมูลส่วนใหญ่กับเราโดยตรง เราจะเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อคุณ

 • สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น
 • สั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • สมัครใจกรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจหรือแบบฟอร์มใดๆ ที่เราทำขึ้น
 • ใช้หรือดูเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้ในเบราเซอร์ของคุณ

เราจะใช้งานข้อมูลอย่างไร?

เราเก็บข้อมูลของคุณ เพื่อที่เราจะ

 • จัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
 • แจ้งยืนยันการสมัครหรือให้ข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม ผ่านทางอีเมล
 • ส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ พิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล

นอกจากนี้เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมกับเรา เช่นสมาคมนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ทั้งนี้เท่าที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม โดยเราจะแจ้งรายละเอียดให้คุณทราบเป็นรายกรณีไป

ถ้าหากคุณยินยอม เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานอื่นๆ ของไทยเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อที่หน่วยงานเหล่านั้นจะส่งต่อข้อมูลหรือความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนให้กับคุณ (เลือกได้ว่าจะยินยอมหรือไม่) 

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิค

เราเก็บรักษาข้อมูลอย่างไร?

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยไว้ที่บริษัทโฮสติ้ง IONOS ในบริการเช่น Google Drive (ป้องกันด้วยรหัสผ่าน) และในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรา

ถ้าคุณลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้จนกระทั่งสามเดือนภายหลังหมดสมาชิกภาพ (คือวันที่คณะกรรมการชุดเก่าสิ้นสภาพ) เผื่อสำหรับกรณีที่คุณต้องการต่ออายุสมาชิก เมื่อครบช่วงเวลานั้นแล้ว เราจะลบข้อมูลทุกอย่างของคุณ ยกเว้นชื่อ ระดับการศึกษา สาขาวิชา และเมืองที่ศึกษา ซึ่งจะถูกเก็บไว้เพื่อจัดทำทำเนียบสมาชิก

ถ้าคุณลงทะเบียนเพียงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือเพื่อเหตุผลอื่น เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้จนกระทั่งจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ หรือการจัดเก็บบรรลุเป้าหมาย เมื่อครบช่วงเวลานั้นแล้ว เราจะลบข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างถาวร

การตลาด

ถ้าหากคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมฯ เราจะส่งจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณจะสนใจ พิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก ทั้งนี้คุณอาจแจ้งขอเลิกรับได้ตลอดเวลา

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราหยุดติดต่อคุณด้วยเหตุผลด้านการตลาด หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรอื่นได้ตลอดเวลา โดยอีเมลมาที่ info@tsvd.org

สิทธิในการปกป้องข้อมูลของคุณ

เราอยากจะมั่นใจว่าคุณเข้าใจถึงสิทธิในการปกป้องข้อมูลของคุณ ตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation – GDPR) ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับคุณ
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลของคุณที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง คุณยังมีสิทธิให้เราเพิ่มเติมข้อมูลที่คุณเชื่อว่ายังไม่ครบถ้วนอีกด้วย
 • สิทธิในการลบข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราย้ายข้อมูลที่เราเก็บไว้ไปยังองค์กรอื่น ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ในกรณีที่คุณร้องขอ เราจะมีเวลา 30 วันในการตอบรับ ถ้าหากคุณต้องการใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล info@tsvd.org

คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อความที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมของผู้เข้าใช้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลจากคุณโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้ที่เว็บไซต์ allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้เพื่อให้การลงชื่อเข้าใช้งานของคุณยังคงอยู่เท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณไม่ให้รับคุกกี้ได้ โดยเว็บไซต์ข้างต้นจะอธิบายวิธีการนำคุกกี้ออกจากเบราเซอร์ของคุณ แต่ในบางกรณี นั่นอาจส่งผลให้บางฟีเจอร์ของเว็บไซต์เราไม่ทำงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

ภายในเว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราใช้ได้กับเฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น ดังนั้นถ้าเกิดคุณคลิกลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น คุณก็ควรที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งการอัพเดตในหน้าเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เริ่มใช้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ลิขสิทธิ์บนเว็ปไซต์

เว็ปไซต์สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯออกแบบโดย กฤตภาส บุญปสาท และสร้างโดย Panawat Wongklaew ในปี 2016, ดูแลและพัฒนาโดย เนปจูน แก้วโสภา เบอเกอะ ในปี 2020/2021

ภาพและสื่ออื่นๆ บนเว็ปไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคม ห้ามทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ

ลิขสิทธิ์รูปภาพอื่นๆที่ใช้บนเว็ปไซต์

Icons จาก Freepix, Flaticon

วิธีติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ หรือคุณต้องการใช้สิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ info@tsvd.org

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของสมาคมและต้องการที่จะร้องเรียนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิตามข้อที่ 24 ของข้อบังคับสมาคมฯ​ ที่จะส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมลเดียวกันนี้หรือทางวิธีอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ ในกรณีนี้เราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและจะแจ้งให้สมาชิกคนอื่นทราบภายใน 30 วัน ข้อร้องเรียนโดยผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังเช่นกัน

วิธีติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เราไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกังวลของคุณอย่างน่าพึงพอใจ คุณอาจติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลเยอรมัน (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)