1. ฐานิกา เนาวภูต (เฟรชชี่)

  นายกสมาคมฯ

 2. พรหมวัฒน์ อังศุรัตนเวช (ไกด์)

  อุปนายกสมาคม

 3. อภิชญา อยู่ประสิทธิ์ (พีช)

  เหรัญญิก

 4. ศรุตกานต์ วาณิชย์เจริญชัย (ยูจีน)

  เลขานุการ

 5. ยศกร สุติเชวงกุล (ฮอม)

  Artwork

 6. เมธาวี เสรีชวโรจน์ (มิกซ์)

  ผู้ดูแล Page Facebook

 7. ณัฐนพิน พบะเสวีนันท์ (แซมมี่)

  ประชาสัมพันธ์

 8. เจนจิรา บุรพรัตน์ (จ๊ะจ๋า)

  กรรมการ

 9. พรปวีณ์ บุญญพาพงศ์ (จ๊อบ)

  กรรมการ

 10. ภัทราพร งามไสว (ฟีล์ม)

  กรรมการ

 11. ธนดล สมมิตร (ปั้น)

  กรรมการ

 12. ณัชชา อยู่ประสิทธิ์ (ซิลค์)

  กรรมการ

 13. พรพิชชา บุญอาสาสกุล (แทมมี่)

  Artwork