1. กฤตภาส บุญปสาท (ไบร์ท)

  นายกสมาคมฯ

 2. ครองขวัญ เจียรวัฒนกนก (เตย)

  อุปนายกสมาคม

 3. ชัชชน ชวาลาวร (โอ๊ค)

  เหรัญญิก

 4. อังศณา รอดสมบูรณ์ (เม)

  เลขานุการ

 5. จตวรรณ เครือศิลป์ (เอ๊น)

  นายทะเบียน

 6. เนปจูน แก้วโสภา เบอเกอะ

  ผู้ดูแลเว็บไซต์

 7. บุริศร์ มีวาสนา (บุลิ้ด)

  กรรมการ

 8. พิมพ์บุญ ไชยมงคล (พิม)

  กรรมการ

 9. จินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ (จินนี่)

  กรรมการ

 10. สัณหณัฐ ดีสมุทร (พีเค)

  กรรมการ

 11. นีย์นา เลี่ยวเฉลิมวงษ์ (นีน่า)

  กรรมการ

 12. กฤตณัฐ ณิยกูล (เอิร์ธ)

  กรรมการ

 13. สิมิลัน จิระกิตติวุฒิ (ยี้)

  กรรมการ

 14. อภิชญา อยู่ประสิทธิ์ (พีช)

  กรรมการ

 15. ชุติญา ณัฐโฆษิต (พาย)

  กรรมการ