แถลงการณ์ร่วม เรื่องจุดยืนต่อเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย

แถลงร่วม-จุดยืนต่อเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง-Final

ข่าวจากสื่อมวลชน:
ประชาไท
VOICE Online

Attachments