GTCC YP Network Evening x GRAB

กิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์จากหอการค้าเยอรมันไทย ถ้าชาวไทยหรือชาวเยอรมันท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

Ghost Society [powered by Thai ghosts]

ฮาโลวีนปีนี้ “กลุ่มนักเรียนไทยใน Göttingen” ขอเปิดบ้านเชิญชวนเพื่อนผีไทยทั่วเยอรมนี มาร่วมสังสรรค์วันฮัลโลวีนแบบไม่เหมือนใคร

1 9 10 11