กำหนดการงาน TSVD Hauptversammlung 2016

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559

16:00 – 18:00 ลงทะเบียนเข้าที่พัก
19:00 เป็นต้นไป กิจกรรมสันทนาการ

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559

08:00 – 09:00 รับประทานอาหารเช้า
09:00 – 10:00 ลงทะเบียน
09:30 – 10:00 กิจกรรมสันทนาการ
10:00 – 10:45 สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ส.น.ท.ย. ประจำปี 2558 – 2559
10:45 – 11:30 แนะนำตัวผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี
11:30 – 11:50 ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี
11:50 – 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวันพร้อมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
13:30 – 14:30 ปิดหีบเลือกตั้ง นับคะแนนเสียง และสรุปผลการเลือกตั้งประจำปี 2559 – 2560
14:30 – 15:30 หารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคม ส.น.ท.ย. ในปี 2559 – 2560
15:30 – 16:30 พัก
16:30 – 18:30 กิจกรรม “TSVD เสียงจริงตัวจริง”
18:30 – 19:30 รับประทานอาหารเย็น
19:30 เป็นต้นไป กิจกรรม “TSVD’s Got Talent season 3”

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559

08:00 – 09:00 รับประทานอาหารเช้า
09:30 เป็นต้นไป เดินทางออกจากที่พักและทัศนศึกษา

หมดเขตรับลงทะเบียน วันเสาร์ ที่ 30 เดือน เมษายน นี้