ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี

ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี กับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.)

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ขอเชิญชวนนักเรียนไทยในเยอรมนีที่สนใจ สมัครเข้าร่วมมาเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ https://goo.gl/forms/BKotM1B0lb0jDpL52

ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมเป็นเครื่องข่ายนักเรียนไทยกับทาง ส.น.ท.ย. จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่

1. ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของ สนทย. (และสถานเอกอัครราชทูตฯ) เช่น การจัดประชุมวิชาการ งานกีฬาสัมพันธ์ และอื่นๆ

2. ได้เป็นสมาชิกของ สนทย. โดยอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (สำหรับสมาชิกที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ จะมีสิทธิ์ในการลงสมัคร และเลือกนายกสมาคมคนใหม่ในการประชุมปีหน้า)

3. ได้รับส่วนลดค่าเข้าร่วมกิจกรรมของ ส.น.ท.ย.

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจจะตามมาในอนาคต

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การสนับสนุนการรวมตัวของเครือข่ายนักเรียนไทยและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ อีกด้วย

screen-shot-2559-08-30-at-11-03-51-pm