GTCC YP Network Evening x GRAB

กิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์จากหอการค้าเยอรมันไทย ถ้าชาวไทยหรือชาวเยอรมันท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทำความรู้จัก รวมถึงฟังบรรยายจากคุณวีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Grab ประเทศไทยได้ในกิจกรรมนี้

รายละเอียดสามารถดูในลิงก์นี้ https://www.facebook.com/events/266353720393365/