ประกาศฉบับที่ 2/2562-2563 เรื่อง รับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อสงสัยในความเหมาะสมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตําแหน่งนายกสมาคมฯ ประจําปี พ.ศ. 2563-2564 และการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Attachments

ประกาศกกต. 4/63 สมัครรับเลือกตั้ง ตําแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี 2563

ประกาศกกต. ส.น.ท.ย. ฉบับที่ ๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครรับเลือกตั้ง ตําแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี ๒๕๖๓

Attachments

1 2 3 4 5