ประกาศฉบับที่ 8/63 ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ. 2563-2564

election-8_63

Attachments