เชิญชวนคนไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

1 3 4 5 6