ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงาน TSIS & FrieND 2017

ส.น.ท.ย. ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงาน 3rd Thai Student Interdisciplinary Symposium: TSIS 2017 ในหัวข้อ “Rethinking Innovation and Development for Thailand” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 และ 2nd FrieND Sport Fest 2017 (France, Netherlands & Deutschland) ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560