เกี่ยวกับ FrieND : ABOUT

งานกีฬานักเรียนไทยสามประเทศ (FrieND: France, Netherlands, and Deutschland) เป็นงานกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และประเทศอื่นๆที่สนใจ  ได้มามีกิจกรรมร่วมกันผ่านการเล่นกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้กับนักเรียนไทย งาน FrieND ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2016 ที่เมืองรอทเทอร์ดัม โดยสมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพหลัก  และในปี2017 ที่จะถึงนี้ที่กรุงแบร์ลิน และจะประกอบไปด้วยสามกิจกรรมหลักๆคือ การแข่งขันกีฬากระชับมิตร การแข่งขันกีฬาฮาเฮ การประกวดกองเชียร์ การแสดงดนตรี และกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักเรียนไทย

วัตถุประสงค์  : MISSION

1) ส่งเสริมให้นักเรียนไทยในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และประเทศอื่นๆที่สนใจ ได้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ

2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และประเทศอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนไทยในสามประเทศและภาคพื้นยุโรปสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

 

HOST COMMITTEES : TSVD, TSAN, AETF

KEY DATES & DEADLINES

  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 28 ก.พ.

FreiND 2017 – 24-26 March 2017

PRELIMINARY PROGRAMME

  • SPORTS
  • HA-HEY SPORT
  • MINI CONCERT
  • SUN THA NA KARN / SOCIAL ACTIVITIES
  • TRIP

SPORTHALLE – Berlin

PAYMENTS

  • 49 ยูโร – ค่าลงทะเบียนไม่รวมที่พัก
  • 65 ยูโร – ค่าลงทะเบียนรวมที่พักหนึ่งคืน
  • 79 ยูโร – ค่าลงทะเบียนรวมที่พักสองคืน

ในระหว่างนี้สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาตรีสัมพันธ์ได้ทาง

Fr ie N D กีฬาตรีสัมพันธ์ กำแพงหอหันเกมส์

สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.), TSVD

 

2nd FrieND Sport Fest 2017

24 – 26 March 2017 BERLIN

 

Friday 24th March 2017

From to Activities Note
13:00 16:00 Registration  
17:00 20:00 Welcome party, dinner HKW Mensa

 

Saturday 25th March 2017

From to Activities Note
08:00 08:30 Registration  
08:30 9:00 Opening ceremony  
09:00 11:00 Funny Sport & social activity  
11:00 12:15 Sport I – volleyball & badminton I  
12:15 13:15 Lunch & badminton II  
13:15 17:00 Sport II – futsal, chairball, & badminton III  
17:00 18:00 Closing ceremony  
19:00 22:00 Farewell party  

 

Sunday 26th March 2017

From to Activities Note
10:00 Trips in Berlin/ to Potsdam/ museums Local guides