ประมวลภาพงาน TSVD Talk of the Town: No.2 BaWü

จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ เมือง Karlsruhe