เชิญชวนคนไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin/ U9 สถานี Schlossstrasse)

ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนำหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงตนแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมงานด้วย สำหรับประชาชนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ หรือเปิดโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพิธี กรุณาแจ้งฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. ๐๓๐-๗๙๔-๘๑-๑๐๑ หรือ ๐๓๐-๗๙๔-๘๑-๑๑๔ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน