ตารางกิจกรรม TSVD Losfahren Loslachen : สนทย ไปกันโลด ขำกันโลด

ตารางกิจกรรม TSVD Losfahren Loslachen : สนทย ไปกันโลด ขำกันโลด (ตารางกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016
14:00     ออกเดินทางจากเยอรมนี (เริ่มที่อาร์เค่น)

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016
09:00     ถึง Tronchetto
09:30     นั่งเรือไปเวนิส
10:00     นำชมเมืองเวนิสโดยไกด์ท้องถิ่น และท่องเที่ยวอิสระ
14:00-18:00     เที่ยวชมเกาะ Murano และ Burano
20:00     เดินทางกลับด้วยเรือ
21:00     เดินทางไปโรงแรมในเมือง Bologna
23:30     เช็คอินเข้าที่พัก

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016
08:00     ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08:30     เดินทางไปเมืองปิซ่า
11:30     ถึงเมืองปิซ่า
13:00     เดินทางไปเมืองฟลอเรนซ์
14:30     พักถ่ายรูปที่ Michalengelo Square
15:30     นำชมเมืองโดยไกด์ท้องถิ่น
21:00     เดินทางกลับที่พัก

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016
9:00     อาหารเช้า
10:00     เดินทางไปยังเมืองลูเซิร์น
16:00     ถึงลูเซิร์น พักผ่อนตามอัธยาศัย
20:00     เดินทางกลับเยอรมนี

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016
08:00     เดินทางกลับถึงเยอรมนี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม และรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่
เปิดรับสมัครแล้ว TSVD Losfahren Loslachen : สนทย ไปกันโลด ขำกันโลด