ประกาศฉบับที่ 2/2562-2563 เรื่อง รับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อสงสัยในความเหมาะสมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตําแหน่งนายกสมาคมฯ ประจําปี พ.ศ. 2563-2564 และการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

tsvd-2_62

Attachments