ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ส.น.ท.ย. ประจำปี 2561

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต