ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องการลงนามถวายอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
เรื่อง การลงนามถวายอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (Lepsiusstrasse ๖๔/๖๖ ๑๒๑๖๓ Berlin/ U๙ สถานี Schlossstrasse) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามกำหนดเวลาดังนี้

วันที่เปิดให้ลงนาม : จันทร์ – ศุกร์
เวลาที่เปิดให้ลงนาม : ช่วงเช้า ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
การแต่งกาย : สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพสีดำ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙