ขออภัย หน้านี้ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ถ้าหากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตในเยอรมนี สามารถสอบถามได้ในกลุ่มเฟสบุ๊ค สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.), TSVD