ปฐมบทของนิราศไกลบ้าน

คำถามที่ได้รับตลอดเวลาทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือสัมภาษณ์งานและทุนการศึกษา คือ “ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่เยอรมนี?”

1 5 6 7