การหาที่อยู่ในเยอรมัน

ความยากของการหาที่อยู่ในเยอรมัน โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน ไม่ใช่แค่การต้องหาที่อยู่ที่ราคาถูก ทำเลดี และสภาพดีเท่านั้น